Jak na sečení městských travnatých ploch

Jak na sečení městských travnatých ploch

Jaro je v plném proudu, vše se zelená, roste a kvete. Mnozí zahrádkáři letos již poněkolikáté posekali trávník. S přechodem péče o městskou zeleň pod Roudnické městské služby (RMS) získalo Město větší možnosti vše přímo ovlivnit. Pojďme se v krátkosti podívat na pár pirátských návrhů péče o městskou zeleň.


Sečení travních porostů vždy vyvolává velké vášně. Někteří by nejraději měli všude golfový trávník zastřižený na pár cm, jiní preferují vyšší trávník, který mimo travin obsahuje také různé kvetoucí rostliny (tzv. plevel). Zřejmě nikdy nebudou zcela spokojené obě skupiny, ale jistě je možné (nejlépe po diskuzi s občany) vyčlenit určité plochy, které budou udržovány častěji (například některé části městských parků sloužící jako místa k posezení či na piknik).

Podobně lze zvolit jiné plochy, které budou sečeny méně často a stanou se tak zdrojem potravy i útočištěm pro hmyz, zejména různé druhy včel a motýlů. Cílené vysazení květnaté (motýlí) loučky by byla ideální varianta a natrhaná kytička lučního kvítí by jistě udělala radost nejen dětem.

Možná namítnete, že sekání travních porostů je nutné, protože na kvetoucí rostliny a jejich pyl má mnoho lidí alergii. To je však jen jedna strana mince - podobně má mnoho lidí alergii na posekanou trávu a na prach. Z minulých let si většina z nás dobře pamatuje, jak byly městské trávníky sečeny v průběhu slunných letních dní a stávala se z nich pouze prašná hlína okolo chodníků.

Takovéto mrtvé plochy nejsou schopné vsáknout větší množství dešťové vody a ani neposkytují ochlazení a vlhkost v parných dnech. Plánování sečení travnatých ploch podle předpovědi počasí (tedy ne v nejteplejší dny), následované jejich zavlažením (dešťovými srážkami nebo uměle), bude díky umístění RMS přímo v našem městě jistě proveditelnější. Za Piráty mohu slíbit, že se o to budeme zasazovat.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Neutěšená dopravní situace ve Školní ulici

Neutěšená dopravní situace ve Školní ulici

Se začátkem školního roku se do roudnické veřejné debaty vrátilo téma bezpečných cest do školy. Na sociálních sítích i v osobních rozhovorech jsem zaznamenal zejména stížnosti na provoz kolem 3. základní školy. V oblasti kolem křižovatky Neklanova a Školní sídlí 3 školky, dvě základní školy, praktická škola a střední odborná škola a učiliště. Již samotný výčet vzdělávacích institucí značí, jak moc je toto místo exponované, a zároveň, jak důležité by mělo být zajistit zde klidnou dopravu, zejména v ranní špičce.

Prosazujeme co největší transparentnost na všech úrovních.

Prosazujeme co největší transparentnost na všech úrovních.

Od začátku funkčního období současného zastupitelstva se snažíme zlepšit transparentnost roudnické radnice na všech úrovních. Co největší veřejná kontrola a spoluúčast občanů na rozhodování města zamezuje korupci a nehospodárnému jednání. Transparentnost patří mezi programové priority Pirátů jak v Roudnici nad Labem, tak na celorepublikové úrovni.