Prosazujeme co největší transparentnost na všech úrovních.

Prosazujeme co největší transparentnost na všech úrovních.

Od začátku funkčního období současného zastupitelstva se snažíme zlepšit transparentnost roudnické radnice na všech úrovních. Co největší veřejná kontrola a spoluúčast občanů na rozhodování města zamezuje korupci a nehospodárnému jednání. Transparentnost patří mezi programové priority Pirátů jak v Roudnici nad Labem, tak na celorepublikové úrovni.

Naše návrhy obsahují větší systémové změny. Prosazujeme například zavedení tzv. rozklikávacího rozpočtu, ve kterém si občané budou moci prohlédnout, jak město investuje své peníze. Také přicházíme s návrhy, které mohou politické dění přiblížit a otevřít dalším lidem. K takovým “drobnostem” patří například živé přenosy z jednání zastupitelstva nebo rozdělení videozáznamu zastupitelstva na jednotlivé kapitoly, ve kterých budou moci občané snáze vyhledávat témata, která je zajímají.

Za naprosto samozřejmé považujeme účast všech opozičních stran v kontrolních orgánech města, či možnost podílet se na kontrole radničních médií, jako jsou tyto noviny nebo městská televize. Bohužel, ani tento požadavek není v současné době zcela naplněn.

Dění kolem městské obecně prospěšné společnosti Říp ukazuje, že nekalé jednání se nevyhýbá žádné úrovni samosprávy, a žádné město proti němu není imunní. Ve společnosti Říp o.p.s, která je v majetku města, vznikly vlivem špatného hospodaření dluhy v jednotkách milionů korun. Společnost pro město zařizuje pořádání kulturních akcí a propagaci cestovního ruchu a svůj provoz financuje z dotací z rozpočtu města. Nyní se ocitá ve finančních problémech a žádá zastupitelstvo města o schválení o další dotace.

Proto pevně doufám, že se špatné hospodaření této společnosti, které daňové poplatníky stojí miliony korun, stane tím impulsem, který přiměje vládnoucí koalici přestat brát naše návrhy na lehkou váhu. My jsme připraveni pustit se do jejich postupného zavádění a být v tom městu nápomocní. Nikdy není pozdě zvýšit veřejný dohled nad veřejnými financemi a nad politickým rozhodováním.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Neutěšená dopravní situace ve Školní ulici

Neutěšená dopravní situace ve Školní ulici

Se začátkem školního roku se do roudnické veřejné debaty vrátilo téma bezpečných cest do školy. Na sociálních sítích i v osobních rozhovorech jsem zaznamenal zejména stížnosti na provoz kolem 3. základní školy. V oblasti kolem křižovatky Neklanova a Školní sídlí 3 školky, dvě základní školy, praktická škola a střední odborná škola a učiliště. Již samotný výčet vzdělávacích institucí značí, jak moc je toto místo exponované, a zároveň, jak důležité by mělo být zajistit zde klidnou dopravu, zejména v ranní špičce.

Jak na sečení městských travnatých ploch

Jak na sečení městských travnatých ploch

Jaro je v plném proudu, vše se zelená, roste a kvete. Mnozí zahrádkáři letos již poněkolikáté posekali trávník. S přechodem péče o městskou zeleň pod Roudnické městské služby (RMS) získalo Město větší možnosti vše přímo ovlivnit. Pojďme se v krátkosti podívat na pár pirátských návrhů péče o městskou zeleň.