Pirátské priority pro Roudnici

lávka_compresed

Lepší podmínky pro pěší i cyklisty, stavba lávky přes Labem

Naší prioritou je napravit nevyhovující podmínky pro chodce, které v Roudnici panují. Odstraníme překážky a nedostatky, které činí pěší chůzi nepohodlnou a nebezpečnou. Zavedená opatření budou zvyšovat i dopravní pohodlí chodců a cyklistů.

Speciální pozornost budeme věnovat cestám, po kterých chodí roudnické školačky a školáci. Bezpečí dětí musí být prioritou.

Chceme, aby občané Roudnice měli možnost bezpečné cesty na druhou stranu Labe jinak než autem. Zahájíme stavbu lávky pro pěší a cyklisty.

Roudnice_panorama_sídliště_1

Výstavba městských bytů

Městské byty jsou efektivním nástrojem jak zmírnit nedostupnost bydlení. Budeme realizovat bytovou výstavbu na pozemcích města.

Městský bytový fond nemůže sloužit pouze jako podpora pro lidi ve složité sociální situaci. Jeho využití musí být širší. Městské byty mají být dostupné seniorům, mladým rodinám i vybraným potřebným profesím.

Ve spolupráci s neziskovými organizacemi zřídíme v městské bytovém fondu dostatek bytů v režimu chráněného bydlení pro osoby, které mají sníženou soběstačnost.

stromy

Stromy v ulicích a kvalitní péče o městskou zeleň

Realizujeme výsadbu nových stromů v ulicích, které to umožňují. Budeme dbát na správný výběr dřevin, aby vysazené stromy měly perspektivu přežít budoucí oteplování.

Se zapojením veřejnosti vybereme plochy, které ponecháme přírodě. Tyto plochy budeme sekat s menší intenzitou a cíleně je osázíme květnatou loukou.

Vybudujeme dopravní infrastrukturu tak, aby dešťová voda neodtékala do kanálů. Toho lze dosáhnout povrchem, do kterého se voda může vsáknout ,případně vyspádováním vozovky a chodníku tak, aby voda odtekla k zeleni.

ulicelepsi

Hezký veřejný prostor - náměstí, ulice i sídliště

Náměstí slouží zejména jako místo, kde se mohou lidé setkat nebo kde podnikatelé nabízejí své služby. Budeme rekonstruovat náměstí tak, aby plnila tento svůj původní účel. Zaměříme se na rekonstrukci náměstí Jana z Dražic a Purkyňova náměstí, jejichž současný stav je tristní.

Zaměříme se na rekonstrukci Špindlerovy, Masarykovy a Jungmannovy ulice a zrekonstruujeme je do podoby moderních bulvárů.


Sídliště doplníme o komunitní zahrádky, místa ke společnému stolování, dráhy pro jízdu na dětských kolech, parkové lavičky a další.

skolky

Moderní a přátelské vzdělávací instituce s dostatek míst ve školkách pro děti od 2 let

Zřídíme dostatek institucí (nové třídy školek, dětské skupiny atd.) specializovaných na péči o dvouleté děti. Každý rodič v Roudnici musí mít dostatečnou podporu, aby mohl sladit svůj rodinný a pracovní život.

Školy a školky zřizované městem by měly uspokojit i rodiny, jež preferují alternativní formy vzdělávání. Zřídíme třídy, ve kterých se budou děti vzdělávat metodami, jako jsou například montessori nebo waldorfská.

Prozkoumáme možnost zřízení lesní školky.

53-MestskyUrad-LowRes

Transparentnost a účast občanů na rozhodování

Zasadíme se o to, aby zastupitelé vždy jednali za přístupu veřejnosti. Nebudeme se podílet na současné praxi tzv. “pracovních zastupitelstev”, kdy se den před řádným zastupitelstvem schází zastupitelé za zavřenými dveřmi.

Změníme podobu radničních novin tak, aby měly charakter veřejnoprávního média. Budou poskytovat zejména informační a kulturní servis. Prezentace politiků bude omezena na míru danou zákonem.

Jakékoliv přípravy ke změnám na území města, rekonstrukce ulic a náměstí budou probíhat za účasti veřejnosti.

Kandidují za nás

Sdílení je aktem lásky