Posuňme se od pilotních projektů ke skutečné proměně města

Posuňme se od pilotních projektů ke skutečné proměně města

Rekonstrukce ulice Stadická a dalších okolních ulic v blízkosti nemocnice a 3. základní školy, a posléze rekonstrukce ulice Švermova na Bezděkově, ukazuje, že Roudnice nad Labem umí realizovat moderní a kvalitní stavební projekty.

V současné době soutěží zmiňovaný projekt v soutěži Adapterra awards Nadace Partnerství o ocenění za adaptaci města na klimatickou změnu. Vsakování dešťové vody, nové stromy, kvalitní cykloopatření a dostatečný prostor pro chodce, to vše jsou prvky, které zpříjemňují pobyt ve zmíněných ulicích a umožňují obyvatelům města, ale i městské zeleni, přežít horké letní měsíce.

Pilotní projekty slouží k tomu, abychom si na nich otestovali možnou cestu, kterou se chceme vydat a nastavili tak nové trendy. Mám za to, že je na čase najít politickou odvahu posunout se od pilotních projektů k proměně našeho přemýšlení o podobě celého města.

Pokud se chceme opravdu, jako město, připravit na změnu klimatu, nebo třeba vytvořit vhodné podmínky pro městskou cyklodopravu, jedna pěkná ulice nás nevytrhne. Například u cyklopruhů je nutné, aby vedly od někud někam, protože pokud se nachází jen v jedné ulici, bezpečné jízdě na kole to moc nepomůže (ostatně, mnozí z nás si jistě pamatují jak moc nám ulehčovala cestování dálnice D8 ve chvíli, kdy vedla pouze z Prahy do Kralup).

Podpořme Roudnici nad Labem hlasováním v soutěži na webu www.adapterraawards.cz. A nebojme se podobně kvalitní projekty realizovat po celém městě... Není to samozřejmost, například rekonstrukce ulice Riegrova, která byla realizována později než zmíněné projekty v ulicích Stadická a Švermova, podobných kvalit, dle mého názoru, nedosahuje. Je to škoda. Podobné příležitosti zkrášlit městské ulice bychom už neměli nikdy promeškat.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Neutěšená dopravní situace ve Školní ulici

Neutěšená dopravní situace ve Školní ulici

Se začátkem školního roku se do roudnické veřejné debaty vrátilo téma bezpečných cest do školy. Na sociálních sítích i v osobních rozhovorech jsem zaznamenal zejména stížnosti na provoz kolem 3. základní školy. V oblasti kolem křižovatky Neklanova a Školní sídlí 3 školky, dvě základní školy, praktická škola a střední odborná škola a učiliště. Již samotný výčet vzdělávacích institucí značí, jak moc je toto místo exponované, a zároveň, jak důležité by mělo být zajistit zde klidnou dopravu, zejména v ranní špičce.

Prosazujeme co největší transparentnost na všech úrovních.

Prosazujeme co největší transparentnost na všech úrovních.

Od začátku funkčního období současného zastupitelstva se snažíme zlepšit transparentnost roudnické radnice na všech úrovních. Co největší veřejná kontrola a spoluúčast občanů na rozhodování města zamezuje korupci a nehospodárnému jednání. Transparentnost patří mezi programové priority Pirátů jak v Roudnici nad Labem, tak na celorepublikové úrovni.

Jak na sečení městských travnatých ploch

Jak na sečení městských travnatých ploch

Jaro je v plném proudu, vše se zelená, roste a kvete. Mnozí zahrádkáři letos již poněkolikáté posekali trávník. S přechodem péče o městskou zeleň pod Roudnické městské služby (RMS) získalo Město větší možnosti vše přímo ovlivnit. Pojďme se v krátkosti podívat na pár pirátských návrhů péče o městskou zeleň.