Na kole do práce? Ano. Do školy? Spíše ne.

Na kole do práce? Ano. Do školy? Spíše ne.

Roudnice nad Labem se tento rok připojí ke květnové výzvě “Do práce na kole”, která má za cíl motivovat obyvatele českých měst, aby se po městě pohybovali za pomocí kola, případně pěšky. Já osobně rád tuto iniciativu vzešlou od vedení města podpořím.

Roudnice není velké město a mnoho z nás jí určitě nárazově, či pravidelně na kole projíždí. Je to právě velikost našeho města, která předurčuje kolo jako vhodný dopravní prostředek pro rychlé přesuny po celé Roudnici Tím ale asi výčet výhod cestování na kole po Roudnici končí.

Před každým člověkem, který si zvolí kolo jako dopravní prostředek, totiž leží hromada překážek. Ať už je to kopcovitý terén, velké množství jednosměrek, úzký most nebo absence cyklopruhů. Přesto si myslím, že pro dospělého člověka je zvládnutelné a zajímavé se ke květnové výzvě připojit a minimálně v květnu si pravidelnou jízdu na kole vyzkoušet.

Bohužel mám za to, že této výzvy se nemohou účastnit děti. Hustý silniční provoz a výše popsané překážky činí jízdu dětí na kole (nejen v čase dopravní špičky) opravdu nebezpečnou. Absence cyklistické infrastruktury tak dopadá nejvíce právě na naše děti.

Proto oceňuji první kroky vedení města, které snad povedou ke zlepšení situace. V době kdy vzniká tento komentář, by se Roudnice měla připojit k “Partnerství pro městskou mobilitu”, které má za cíl, kromě jiného, cyklistiku ve městě podporovat.

Těším se (a doufám, že tomu tak bude), že vedení města (a vůbec všichni zastupitelé) v čele s panem starostou a oběma místostarosty květnovou výzvu “Do práce na kole” podpoří a budou jezdit na úřad na bicyklu. Byla by škoda, kdyby podpora vedení města byla pouze formální. Navíc je to skvělá příležitost, zejména pro politiky ve vedoucích pozicích, vyzkoušet si, jakým problémům čelí občané města, kteří po Roudnici na kole jezdí.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Neutěšená dopravní situace ve Školní ulici

Neutěšená dopravní situace ve Školní ulici

Se začátkem školního roku se do roudnické veřejné debaty vrátilo téma bezpečných cest do školy. Na sociálních sítích i v osobních rozhovorech jsem zaznamenal zejména stížnosti na provoz kolem 3. základní školy. V oblasti kolem křižovatky Neklanova a Školní sídlí 3 školky, dvě základní školy, praktická škola a střední odborná škola a učiliště. Již samotný výčet vzdělávacích institucí značí, jak moc je toto místo exponované, a zároveň, jak důležité by mělo být zajistit zde klidnou dopravu, zejména v ranní špičce.

Prosazujeme co největší transparentnost na všech úrovních.

Prosazujeme co největší transparentnost na všech úrovních.

Od začátku funkčního období současného zastupitelstva se snažíme zlepšit transparentnost roudnické radnice na všech úrovních. Co největší veřejná kontrola a spoluúčast občanů na rozhodování města zamezuje korupci a nehospodárnému jednání. Transparentnost patří mezi programové priority Pirátů jak v Roudnici nad Labem, tak na celorepublikové úrovni.